D20m + D8m sammankopplade geodesiska kupoler för evenemang